+45 33 36 05 60

Om os

Advokat Per Lassen

Advokat Per Lassen har mere 35 års erfaring, hvor han som advokat har beskæftiget sig med de fleste retsområder med hovedvægten på fast ejendom

Advokat Per Lassen er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark. Beskikkelsen omfatter møderet alle domstole i Danmark, herunder møderet for Højesteret.

Advokat Per Lassen er medlem af Advokatsamfundet, Danske Advokater, Københavns Advokatforening og EjendomDanmark.

I Advokatfirmaet Per Lassen er der endvidere en stab af dygtige medarbejdere, som har mange års erfaring med alle funktioner i forbindelse med administration af udlejningsejendomme og ejerforeninger.

Du får altid en personlig og kvalificeret betjening i vores virksomhed. Og uanset hvem du kontakter, så vil vedkommende altid kende dig og de aktiviteter, som du har brug for assistance til. Du vil aldrig opleve, at blive omdirigeret til forskellige medarbejdere, som ikke har mulighed for hjælpe dig med en konkret problemstilling. Vi ved, hvem du er og vi ved, hvem der bedst kan hjælpe dig.

Advokat Per Lassen har tegnet ansvarsforsikring og advokatgaranti i HDI Danmark i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler, hvilken forsikring dækker al advokatvirksomhed, der udøves af advokat Per Lassen og ansatte medarbejdere. Denne ansvarsforsikring dækker naturligvis også arbejde i forbindelse med administration af dine ejendomme. Klientbankkonti, der er underlagt de særlige regler for advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler, er oprettet hos Nordea Bank A/S. Indbetalte beløb er omfattet af Lov om indskyder- og investorgarantiordning, hvilket bl.a. indebærer, at den enkelte klient er omfattet af en dækning på maksimum 100.000 Euro inkl. de midler, som klienten måtte have indestående i det samme pengeinstitut ud over indeståendet på klientkontoen. Der henvises endvidere til Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk, som også indeholder oplysninger om klageadgang og de særlige regler, der gælder for advokaters virke.