+45 33 36 05 60

Vores spidskompetencer

Entrepriseret

Advokatfirmaet Per Lassen tilbyder rådgivning om byggeopgaver af enhver art, herunder vedrørende planlægning og finansiering af byggeri, entreprise- og rådgiverkontrakter samt løsning af tvister ved voldgift eller retssag.

Fast ejendom

Advokatfirmaet Per Lassen rådgiver om alle aspekter inden for fast ejendom.

Ejendomsadministration

Advokatfirmaet Per Lassen administrerer private udlejningsejendomme, andelsboliger og ejerforeninger og yder rådgivning på alle de områder, der knytter sig til en professionel håndtering af fast ejendom, herunder også i spørgsmål vedrørende almene boliger.

Lejeret

Advokatfirmaet Per Lassen yder rådgivning vedrørende alle lejeretlige spørgsmål. Dette område er vores absolutte spidskompetence.

Retsagsbehandling

Advokat Per Lassen har stor erfaring i konfliktløsning, herunder i form af voldgiftssager og retssager for alle instanser. Der er fokus på strategien gennem hele sagens forløb, og der vil om muligt altid blive søgt en forligsmæssig løsning, hvis der herigennem kan opnås et godt resultat.

Finansiering

Advokatfirmaet Per Lassen rådgiver om finansiering og kapitalfremskaffelse.
Dette gælder ikke mindst alle forhold i forbindelse erhvervelse og drift af investeringsejendomme m.m.

Yderligere

Vi påtager os i øvrigt alle almindelige advokatopgaver, herunder sager vedrørende:

Selskabsret

Dødsbobehandling

Testamente og arv

Køb og salg af bolig

Ansættelsesret

Inkasso

Virksomhedsoverdragelser

Kontrakter